HALAMAN

MAKLUMAT PELAYANAN

 

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI  JANJI INI,  KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

 

 

 

Praya, 2 September 2019

 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan

Politik Kabupaten Lombok Tengah,

 

 

 

Drs. H. MASNUN, M.S.i

NIP. 19621231 199303 1 136